Historie

...Loge 62 Baldur blev stiftet den 22. oktober 1933. Forinden blev en Odd Fellow forening med navne Baldur stiftet allerede i 1924

 under Odin logen i Kolding (Baldur er Odins søn).

De første år blev logemøderne afholdt på Grand Hotel, indtil man i 1955 fik sin egen logebygning på Forstallé.

Efter en ufrivillig pause i krigens årkunne man genoptage logemøderne den 22. oktober 1945 efter grundigf istandsættelse af logebygningen.

I 1951 afgik 19 brødre til den nystiftede loge 70 Christian Skeel i Tønder..

I dag kommer logens brødre fra Aabenraa og nærmeste opland.. Vi har gode kontakter med loger over hele Danmark. Også i Tyskland har vi tætte kontakter, ligesom vi regelmæssigt besøger

og får besøg fra - Växjö i Sverige.